top of page

Politica de Confidențialitate

Incepând cu data de 25.05.2018 devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation). Prelucrarea datelor cu caracter personal se face si in conformitate cu Legea numarul 190 din 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Paralementului European si al Consiliului din 27 aprliei 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogarea a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Noi, S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L., tratăm cu seriozitate protecția datelor dumneavoastră și dorim să vă simțiți confortabil atunci când ne vizitați la sediile noastre. Protecția confidențialității cu privire la colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o preocupare importantă pentru noi, de care ținem cont cu mare atenție în procesele noastre economice, respectând, desigur, toate cerințele legale.

1. Informații generale

1.1. Operatorul de date

Operatorul care procesează datele cu caracter personal este:

S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L.

Loc. Pecica, str. 2, nr. 1315, jud. Arad, Romania.

C.U.I.  RO35105310

J02/1106/2015

protectiadatelor@pastelceramica.ro

 

1.2. Responsabilul cu protecția datelor (DPO)

Puteți contacta persoana responsabilă cu protecția datelor:

Paul Stoica

Tel. 0748 309 925

Email: paul.stoica@gdprarad.ro

2. Ce sunt datele cu caracter personal?

"Date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată") în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

3. Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal și ce date sunt prelucrate de S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. ?

 

"Prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. colectează următoarele date (cu titlu informativ):

- date de identificare: numele, prenumele, CNP, seria și numărul actului de identitate și alte informații conținute de acestea, adresa de corespondență, adresa de email, numărul de telefon;

- semnătura clientului și a angajatului;

- datele personale ale angajatilor prin prisma relațiilor angajat-angajator: adeverințe de salar, concedii medicale, adeverințe medicale, carte de muncă, fișe de evaluare profesională;

- copii sau diverse acte în original (copie dupa cartea de identitate, copii dupa documentele societăților) care atestă legalitatea documentelor în scopul furnizării de servicii contractuale;

- nume, email din formularul de contact al website-ului;

- adresa de email din formularul de newsletter al website-ului;

- alte informații care derivă în urma prelucrărilor efectuate de S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L., cum ar fi: identificatorul unic generat la nivel de S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. pentru fiecare client în parte, istoricul contractual, istoricul financiar, informații specifice despre serviciile contractate de la S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. și despre felul în care clientul le-a utilizat;

- corespondența electronică cu clientul, adresa IP/MAC in momentul accesarii website-ului sau a serviciilor digitale ale S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L.  ;

- imagini video din locațiile fizice ale S.C SHOPCONSTRUCT S.R.L., cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate;

- date de geolocalozare ale parcului auto al S.C SHOPCONSTRUCT S.R.L., cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate;

- cookies de design (wodpress cookies necesare pentru ca website-ul sa functioneze) si cookies optionale de analiza (Google Analytics cookies:_ga si _gid care sunt folosite pentru identificarea user-ilor).

 

Ce sunt cookie-urile și cum sunt acestea utilizate?
 

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, alcătuite în general dintr-un șir de caractere, sau părți dintr-un fișier, care la accesarea unui site sunt salvate în browser-ul utilizat de către calculatorul, telefonul, tableta sau orice alt dispozitiv prin care se accesează on-line respectivul site. La fiecare accesare ulterioară a site-ului browser-ul utilizat trimite către server-ul respectivului site acest fișier, în scopul de a permite identificarea unui vizitator care a revenit pe site. 

În general, site-urile folosesc cookie-uri pentru a facilita oferirea către vizitatori a unor funcționalități care nu pot fi asigurate în lipsa acestora de protocolul http, protocol de tip text care este cel mai des utilizat pentru accesarea informațiilor on-line de pe servere web (www). Aceste funcționalități constau în managementul sesiunilor utilizatorilor, păstrarea unei sesiuni autentificate, păstrarea preferințelor pe o pagină vizitată (de exemplu, aspecte legate de funcționalitatea sau de afișarea grafică a paginilor), păstrarea produselor într-un coș de cumpărături și altele. 

Când o persoană accesează site-ul ca vizitator, un cookie este trimis către browser-ul său de internet și salvat pe hard-disk-ul computerului său, dar aceasta poate bloca salvarea cookie-urilor prin modificarea setărilor browser-ului său.
 
Cookie-urile pot stoca informații ce au un caracter personal (de exemplu, cod de identificare al vizitatorului, preferințe personalizate sau un istoric al paginilor vizitate). Aceste informații nu sunt generate de cookie-uri, ci de către vizitator, în momentul în care acesta completează formularele on-line, se înregistrează pe site, utilizează sisteme de plăți electronice etc. Deși cookie-urile sunt stocate în memoria calculatorului, telefonului, tabletei sau a oricărui alt dispozitiv utilizat pentru accesarea unui site, cookie-urile nu pot accesa sau citi alte informații stocate în respectivul dispozitiv.
 
Cookie-urile nu sunt viruși, nu sunt compilate sub formă de cod și nu pot fi executate. În consecință, acestea nu se pot auto-copia, nu se pot răspândi în alte rețele pentru a genera anumite acțiuni și nu pot fi utilizate pentru răspândirea de viruși.

În funcție de durată, cookie-urile pot fi cookie-uri de sesiune sau cookie-uri permanente.
Cookie-urile de sesiune au o durată de stocare temporară, limitată doar la durata sesiunii în care un anumit vizitator accesează site-ul. La momentul închiderii sesiunii sau a browser-ului, toate informațiile stocate sunt șterse.
Cookie-urile permanente sunt stocate în dispozitivul utilizat de către vizitator și nu sunt șterse la momentul închiderii sesiunii sau a browser-ului.

Browser-ele web oferă funcționalități de setare a nivelului de securitate a informațiilor, permițând vizitatorilor să opteze ca preferințele lor să nu fie înregistrate, astfel că se poate bloca utilizarea oricărui cookie prin modificarea setărilor browser-ului. Pentru a utiliza facilitățile de setare a nivelului de acceptare a cookie-urilor, în majoritatea cazurilor se accesează secțiunea „Setări” / „Internet options”, sub-secțiunea „Confidențialitate și securitate” / „Privacy” din meniul de browser (în funcție de browser-ul utilizat).
 
Dezactivarea opțiunii de acceptare a cookie-urilor poate avea ca implicații imposibilitatea accesării unora dintre cele mai importante secțiuni ale site-ului. Din acest motiv este recomandabilă acceptarea cookie-urilor aparținând site-urilor pe care le considerați de încredere. În orice moment doriți aveți posibilitatea de a șterge cookie-urile stocate în dispozitivul pe care îl utilizați, accesând secțiunea „Setări” / „Safety”, sub-secțiunea „Confidențialitate și securitate” / „Delete browsing history” din meniul de browser (în funcție de browser-ul utilizat).

4. De unde sunt obținute datele cu caracter personal pe care le prelucrează S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L.?

S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. prelucrează date cu caracter personal referitoare la Client, la mandatarii Clientului, legali sau convenționali, precum și la persoanele ale căror date sunt furnizate de către Client lui S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L., în vederea obținerii unui produs sau a realizării unei operațiuni/prestări de serviciu. Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate poartă denumirea de "Persoane vizate".

S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. se adresează următoarelor persoane vizate: angajați proprii, clienți (chiar și după încetarea relației contractuale), clienții potențiali, candidații care doresc să se angajeze în cadrul S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. .

Datele sunt obținute direct de la Client și/sau de la un împuternicit al Clientului (în momentul în care se completează formulare sau documente ale S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L.). În plus, S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. poate obține datele de mai sus și prin consultarea unor surse externe (instituții și autorități publice, registre publice, baze de date electronice, informații disponibile în mediul online sau terți abilitați).

5. În ce scopuri prelucrează S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. date cu caracter personal?

Scopurile pentru care S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal sunt:

- furnizarea servicii contractuale prin intermediul tututor canalelor disponibile în acest sens (locații fizice, telefon, internet, etc.);

- furnizarea de informatii personalizate prin email;

- furnizarea unor oferte prin intermediul formularului de contact de pe website sau a retelelor sociale Facebook si Instagram;

- efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L.;

- centralizarea operațiunilor și menținerea unei baza de date interne în care să fie stocate informațiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de către departamentele și structurile S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. în activitățile acestora;

- contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunoștință/notifica informații despre serviciile contractate;

- furnizarea de servicii suport pentru solicitările Clientului/persoanei vizate în locațiile fizice ale S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L., cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (telefon);

- crearea sau analizarea de profiluri privind angajații sau clienții;

- efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți;

- arhivarea atât în format fizic cât și electronic a documentelor;

- soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror alte petiții/plângeri/solicitări la care S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. este parte;

- gestionarea sistemelor de comunicații și IT (realizarea auditurilor de securitate, emiterea de rapoarte către instituțiile abilitate, repararea unor erori de sistem);

- pentru îndeplinirea obligațiilor legale (întocmirea actelor salariale, raportarea la instituțiile publice îndreptățite).

- pentru menținerea unui nivel ridicat de securitate fața de personalul și patrimoniul operatorului.

6. În ce temeiuri prelucrează S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. date cu caracter personal?

S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri:

- în baza consimțământului Clientului, acordat în mod explicit;

- pentru executarea unui contract la care Clientul/persoana vizată este parte (furnizarea de servicii/produse), pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea Clientului sau pentru a furniza Clientului informații despre produsele și serviciile oferite de S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L.;

- în baza unei obligații legale aflate în sarcina S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L.  (de ex. identificarea și prevenirea fraudelor, raportarea situațiilor medicale și a stării pacienților);

- în baza interesului legitim al S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. (de ex. centralizarea operațiunilor, funcționarea unei baze de date interne, îndeplinirea operațiunilor curente pentru desfășurarea activităților, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor, asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice, cât și la nivelul locațiilor fizice, în special în ceea ce privește descoperirea și minimizarea riscurilor ce pot afecta S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L.).

7. Care sunt consecințele refuzului de a comunica datele personale?

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de către S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. prin formulare/alte canale de comunicare este obligatorie, cu excepția cazului în care prelucrarea se întemeiază doar pe acordul Clientului. În acest caz, Clientul va fi informat că furnizarea datelor, respectiv a acordului, este opțională. În celelalte cazuri, refuzul va determina imposibilitatea furnizării de servicii sau produse de către S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L.

 

 

8. Cine sunt destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L.?

Destinatarii datelor pot fi:

- furnizori de servicii: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic/electronic, curierat, gestionare campanii publicitare, furnizori de servicii de expediere campanii publicitare pe email;

- furnizori de servicii de instalare și mentenanță sisteme de supraveghere;

- furnizori de servicii de instalare și mentenanță sisteme de geolocalizare;

- furnizori de servicii cu care avem relații contractuale;

- furnizori de servicii de contabilitate, avocați, autorități și instanțe judecătorești;

- autorități publice centrale și/sau locale;

- orice persoană, agenție sau instanță relevantă din România sau din alt stat – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

- persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L., în diverse domenii (de exemplu, servicii de plată, servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.) de oriunde din lume, pe care îi vom obliga însă să respecte cerințele legislației care vă protejează drepturile – aceștia prestează anumite servicii pentru noi;

- furnizori de servicii de management si administrare a afacerilor.

 

9. CUI ȘI ÎN CE CONDIȚII VOM TRANSFERA DATELE DVS. CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

Ca urmare a activităților prestate de S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. este posibil ca unele date electronice (folosirea paginii de Facebook sau de Instagram, folosirea operatorilor de expediere campanii publicitare pe email) care identifică realizarea unui serviciu sa parvină unor parteneri contractractuali aflați în țări din spațiul UE. S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. va lua toate masurile necesare pentru a asigura siguranta prelucrarii datelor.

 

Restul datelor colectate sunt prelucrate doar în Romania.

10. Cât timp sunt prelucrate și stocate datele cu caracter personal?

În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia, în vederea conformării legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fară limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

Informațiile colectate de cookies sunt stocate timp de 26 de luni în vederea realizării de analize și rapoarte legate de performanțele website-urilor. Ele vor fi șterse ulterior acestei perioade.

Imaginile video sunt stocate pentru o perioadă de 30 de zile.

Datele de geolocalizare (date GPR) sunt stocate pentru o perioadă de 1 an.

11. Securitatea datelor cu caracter personal

Lucrăm din greu pentru a proteja clienții noștri, alte persoane ale căror date le prelucrăm şi pe noi înşine de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm.

 

În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

 

Politici dedicate.

Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislaţia protecţiei datelor.

 

Minimizarea datelor si pseudonimizarea datelor.

Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.

 

Restrângerea accesului la date.

Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate.

 

Măsuri tehnice specifice.

In cadrul S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. utilizăm tehnologii care să asigure clienții noștri și alte persoane că securitatea datelor lor este protejată.

 

Controlul furnizorilor noştri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; această protecţie merge cel puţin până la minimul impus de legislaţie.

 

Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavostră, S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

12. Care sunt drepturile persoanelor vizate și cum pot fi exercitate?

Persoana vizată are urmatoarele drepturi:

 

- Dreptul la informare - dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L., conform celor prevăzute în prezentul document;

 - Dreptul de acces - poate solicita și obține confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L.,  iar în caz afirmativ poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putând fi tarifate în funcție de costurile efective ale S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L.;

- Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete; 

- Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), persoana vizată poate obține ștergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitări, S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. poate să anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal și să continue astfel prelucrarea în scopuri statistice;

- Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea);

- Dreptul de opoziție – se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al  S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. (inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este investită  S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L.;

- Dreptul la portabilitatea datelor - poate primi datele cu caracter personal într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de către Client S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L., (ii)  dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și (iii) dacă prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul persoanei vizate;

- Dreptul de a depune plângere - poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

- Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

- Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor și produselor S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. – în cazul în care S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal, persoana vizată poate (i) cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (ii) își poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare și (c) contesta decizia.

 

Clientul poate exercita aceste drepturi fie individual, fie cumulat, prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L., Loc. Pecica, str. 2, nr. 1315, jud. Arad, Romania..

 

În plus, S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. a desemnat un Ofițer pentru Protecția Datelor (”DPO”), care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la următoarele date de contact:  Stoica Paul, Arad, Str. Călimănești, nr. 14, Bl. 36, Ap. 11 sau prin E-mail: paul.stoica@gdprarad.ro

 

13. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, în calitate de utilizator al serviiilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

 

14. MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE

Este posibil să modificăm această notă din când în când. În astfel de cazuri, vă vom informa în avans şi nu vom reduce drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră prin modificările pe care le-am putea aduce acestei note.

 

15. CE SEMNIFICĂ TERMENII PE CARE I-AM FOLOSIT ÎN ACEASTĂ NOTĂ

Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 

Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

 

Colaboratori: persoane fizice sau juridice care au încheiat un contract de colaborare cu noi și care prestează servicii clienților noștri.

 

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.

 

Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

 

Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.

 

Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.

 

Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.

Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

Declarație de conformitate

S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L.  declară pe proprie răspundere că a luat toate măsurile pe care le-a considerat necesare cu scopul conformării cu intrucțiunile Regulamentului EU 2016/679 (GDPR) privind colectarea, utilizarea și stocarea datelor personale în țările membre ale Uniunii Europene.

S.C. SHOPCONSTRUCT S.R.L. certifică faptul că aderă la cerințele de notificare, opțiune, transfer, securitate și integritate a datelor, acces și punere în aplicare ale intrucțiunilor Regulamentului EU 2016/679 (GDPR) privind colectarea, utilizarea și stocarea datelor personale în țările membre ale Uniunii Europene.

Data 25.05.2018 

bottom of page